Friday, April 17, 2015

ĐÒI VC TRÃ NỢ MÁU

On Tuesday, April 14, 2015 5:40 PM, Hoaiviet Nguyen <> wrote:  
ĐÒI VC TRàNỢ MÁU
          (  Gởi về giới trẻ quốc nội )

Hởi các bạn, thanh sinh viên Hà Nội,
Huế , Sài Gòn, mãi vô cảm hay sao ?
Mẹ Việt Nam đang khẩn thiết kêu gào
Cứu đất nước sắp rơi vào tay giặc .

Hãy đứng dậy , tiến lên không nhu nhược,
Nhào xuống đường truy tìm giết đảng viên.
Diệt ba đời bọn giặc Cọng công an,
Trừ hậu họa lũ Việt gian bán nước .

Cha mẹ bạn bị “ nhân dân”  đấu gục
Tại sân đình tức hộc máu chết tươi.
Anh chị em bị chôn sống nửa người
Với bản án con cái nòi địa chủ .

Năm cải cách (1) làm long trời đất lở .
Người giết người do đấu tố dã man.
Đạt chỉ tiêu chết non cả triệu dân
Bằng  pháp lệnh Hồ chí Mính ấn ký.

Thời mạt vận, giặc  “ Sao Vàng “ ác quỷ
Đang lộng hành hút máu mủ nhân dân.
Biến tài nguyên thành tư hữu cá nhân .
Đảng lãnh đạo là thành phần thối nát.

Bạn còn nhớ, hàng triệu người dân chết
Trên đại dương, trại cải tạo rừng sâu .
Người Quốc gia bị chặt cổ bêu đầu
Vì chống đối cờ “ vàng sao” ô nhục.

Xin Hỏi thật bạn công dân nước Việt  ,
Có bao giờ  thấy hãnh diện hay chưa ?
Mang visa nước Dân Chủ Cọng Hòa (2) ,
Có cảm nhận bị người ta khinh bỉ ?   

Dân tộc Việt, Tổ tiên ta hào khí.
Bốn ngàn năm viết trang sử oai hùng .
Chưa bao giờ lùi bước giặc xâm lăng.
Không lẽ bạn nay cam đành khuất phục ?

Là con cháu vua Hùng Vương Việt tộc,
Thuộc giống nòi Lý Thường Kiệt, Quang Trung,
Là anh hùng Phù Đổng, nữ Trưng Vương
Có sứ mạng hoàn thành trang sử mới .
 
Hởi các bạn Thanh Sinh viên Hà Nội
Huế , Sài Gòn đồng quật khởi vùng lên.
Hãy truy lùng bọn Cọng Sản công an,
Đòi nợ máu, phải trả đền bằng máu .   

 NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT

(1) năm 1954 Miền Bắc thẳng tay phát động quần chúng : cải cách ruộng đất.

(2) Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa.Việt Nam

Featured Post

Xa hoa trong siêu du thuyền lớn nhất thế giới

---------- Forwarded message ---------- From: Quynh Tran < Date: 2017-11-12 19:12 GMT-08:00 Subject: Fw: Xa hoa trong siêu du thuyền...

Popular Posts

Popular Posts

My Link