Friday, April 17, 2015

Sinh Vi Tướng, Tử Vi Thần
Date: Wed, 15 Apr 2015 07:33:15 +0200
From: acl59p
To:
Subject: Chuyện cười trong trại tù của Việt Cộng

     
  
"Bạc lòng nhưng chẳng cam lòng
mang theo nhục nước vào trong mộ phần" HHC 

   
 

Trong tất cả những chuyện cười trong tù cs , chuyện này là hay nhứt .
Còn chuyện ngu và dốt cuả cán ngố thì thôi vô số .

HY 

Sinh Vi Tướng, Tử Vi Thần
 Câu chuyn Tri Ci To Hoàng Liên Sơn như sau: 

Cùng n
m chung tri vi chúng tôi, có nhiu Tướng Lãnh VNCH lm. Có nhng v Tướng lúc nào cũng gi tư cách Tướng, anh em rt n phc. Nhưng cũng có nhng Tướng Lãnh rt là nhàm chán. Tướng Dương Văn Đc là mt trong ba Tướng ... m côi, tc là không có thân nhân thăm viếng (Hai v Tướng kia là Tướng Lam Sơn (Phan Đình Th) và Tướng H Trung Hu). 

T
khi còn ngoài đi, sau v đo chánh TT Dim, sau v các Tướng Lãnh chnh lý ln nhau, Tướng Đc đđược coi như là mt Tướng ... Mát giây (điên). Chính tôi đã mc kích mt ln, ông đng góc đường Hng Thp T và Thng Nht, ngay góc Dinh Đc Lp, mà chi bi Tướng Thiu. Tuy nhiên, ông chi bng tiếng Pháp, nên tôi không rõ ông chi nhng gì? 

Trong mt bui sinh hot đc bit ca tri tù, đ k nim chiến thng Đin Biên Ph, mt Đi Tá Vit Cng, tên là Cao Nham, đã được B Ni V ca chúng ch đnh đến tri đ nói chuyn vi các tri viên v chiến thng này. T sáng sm, anh em đã phi thc dy lo quét dn, xếp ghế ngi đ ch tên cán ng này đến. Cũng như thường l, anh em chúng tôi, dù là trong tri tù, vn gi quân phong quân k ca riêng mình, nên các Tướng Lãnh được xếp ngi trước, ri mi ti hàng Tá, Úy ... 

Tên Nham (nh) nói chuyn vung cán cuc, văng nước miếng tùm lum, ba hoa v cái mà chúng gi là chiến thng ĐBP. Nham vung tay la hét: "Chiến thng Đin Biên Ph là mt chiến thng thn thánh. Chiến thng Đin Biên Ph là mt chiến thng to ln ca đng cng sn vit nam. Chiến thng Đin Biên Ph đã đánh nhào Đế Quc Pháp." 

Trong khi hoa chân múa tay, y đ ý thy Tướng Đc có cun s tay, đã lúi húi ghi chép nhng li nói ca y. Y thy vy li càng sung sướng, nghĩ bng: “Tên Tướng này ... hc tp tt, nó phc tài ăn nói ca mình nên mi ghi chép k lưỡng như vy, ch thường thì my thng tù ci to đâu có thèm đ ý gì ti nhng li nói ca mi`nh!” Vi` thế, thay vì nói có hai tiếng, tên này hăng tiết chó mà nói thêm c tiếng đng h na. Khi nói xong, y theo thông l là t v tay khen thưởng mt mi`nh, ri trnh trng hi các anh em Ci To: Các anh ngi hàng đu, chc là cp bc “Tướng, phi không? 

Khi được xác nhn như vy, hn va nói va ch tay vào Tướng Đc: “Tôi thy có anh gi` đây này, hc tp tt lm, ghi chép cn thn! Có vy mi mong được chóng v vi gia đình ch! Anh tên là gì nh?" 
Tướng Đc vn ngi, tr li lên: 
- “Tôi tên Đc” 
Tên Nham hăng hái: 
- “Anh đã ghi được nhng gì trong bài nói chuyn ca tôi? Anh có th đc li cho tt c hi trường cùng nghe được hay không?” 
- “Ấy, không được đâu! Tôi ghi ch cho mt mình tôi thôi! Đ tôi hiu mt mình tôi thôi, không ai được biết đâu!” 
Nham nghĩ rng, Tướng Đc còn khiêm nhường, nên thúc dc: 
- “Anh c vic đc cho mi người cùng nghe đi! Nếu có thiếu sót gì thì tôi b túc thêm cho anh, có gì đâu mà phi ngi ngùng! Đng và nhà nước biết các anh chưa thu trit được nhng cái ưu vit ca xã hi ch nghĩa, nên không bt li gì đâu! Vì thế các anh mi phi hc tp, ch nếu các anh đã quán trit ri, đâu cn gi` na! C đc cho mi người nghe đi, tôi bo đm, không làm phin gì anh đâu ! 
Tướng Đc nhc li: 
- “Tôi đã nói tôi viết thì ch có mt mình tôi hiu, mt mình tôi đc mà thôi! Tôi s đc lên, mi người li mt ý kiến, phin lm! Thôi, cán b cho tôi min đi ! 

Tên Nham đang lúc cao hng, đâu d gì buông tha: 
- “Thôi, nếu anh không mun đc, c đưa đây cho tôi vy ! Tôi s xem qua và đc li cho mi người nghe đ cùng hiu cho rõ! 
Tướng Đc nói ln cui: 
- “Được, tôi đng ý đưa cho cán b xem. Nhưng tôi nói trước, đây là ý kiến riêng ca tôi đó nha! Người khác mun đc, ráng mà hiu, ráng mà chu, đng có đ tha tui” 
Mt tên qun giáo vi vàng chy li nhn cun s tay ca Tướng Đc, khúm núm đưa lên cho tên Nham. 

Tên này hn h tiếp ly, sa son đc nhng li vàng ngc ca y mà Tướng Đc đã ghi. Mi người hi hp ch đi! Không biết Tướng Đc đã ghi nhng gì trong đó! Tên Nham va mi há ming ra đnh đc, thì mt mày y đt nhiên tái xám li! Ming y m ra mà không đóng li được na, c há hc ra, khoe nhng cái răng đen thui bám đy khói thuc lào! Tay y run lên, nước miếng t trong ming chy ra nhu nhão! Mt y đanh li, cp mt quc lên căm hn! Y th không ra hơi, nói không ra tiếng! C hi trường nín th theo y ! 

Mt lúc sau, tên Nham mi bt ra được vài tiếng lp bp: 
- “Bt ... Bt ... ly tên phn đng này! Bt ngay lp tc! Đánh ... Đ ... Đ ... Đánh cho nó chết ri đem chôn! Nó ... Nó ... dám hn láo vi cách mng! Nó dám chi đng cng sn! Bt ... Bt! Các đng chí đâu? Bt nó ngay lp tc cho tôi!” 

Nhng tên v binh đng gác chung quanh vi vàng chy li ch Tướng Đc, chĩa súng vào ông, lên đn rp rp, làm như chúng bn ông ngay lp tc. 

Tướng Đc vn ngi yên, bình tĩnh tr li tên Nham: 
- “Đánh chết ri ... đem ra ... ăn tht thì mi đáng nói! Ch đánh chết ri đem chôn thì có gì là l đâu! Tôi đã nói trước cho cán b ri, tôi viết thì ch mình tôi đc thôi, ai mun đc thi` ny ráng chu! Cán b c mun đc thi` tôi đưa! Sao cán b còn bt li tôi làm chi?” 

Tên Nham li mt ln na phùng mang trn mt, lp bp nói chng nên li! Y ta c đng đó, mt mày tím bm li, mt trn trng lên mà nhi`n Tướng Đc, như mun ăn tươi nut sng ông ta vy. 

Trung Tướng Nguyn Vĩnh Nghi, vi tư cách là Trưởng Phòng tù ci to, vi vàng đng lên xin cho Tướng Đc: 
- “Xin cán b b qua cho, không nên chp nht nhng ghi chú ca anh Đc làm gì, anh b ... MÁT đy mà, trong tri ai cũng biết c!” 
Tên Nham gn ging hi li: 
- “Mát là cái gì?” 
- “Mát tc là . . . điên, là khùng đó mà! Hi xưa, anh Đc đã chi c Tng Thng Thiu, Phó Tng Thng K na đó! Ông Thiu cũng đã gin d đòi b tù anh Đc. Nhưng khi biết anh ta b khùng, nên li tha! Xin cn b c hi tt c anh em đây thì biết!” 

Thế là c tri nhao nhao lên, ai cũng nói: 
- “Anh Đc ... Mát đy mà, cán b chp làm chi!” 

Tên Nham thy c tri đng lên tiếng, cho rng Tướng Đc ... khùng, không l y còn chp nht làm chi! Mt người khùng, dù có chi đng cng sn, cũng không có gì đáng nói. Nếu cho Tướng Đc là tnh, li ông ta chi s bay đi khp các tri tù khác, coǹ nguy him gp my! Suy tính mt hi, hn ... du ging: 
- “Thôi, nếu các anh nói anh Đc này khùng điên, thì tôi cũng chng chp nht anh y làm gì! Các anh đem anh ta v tri, tr bnh cho anh ta chóng khi, đ mà hc tp cho tt!” 
Ri y chm rãi xé nhó cun s tay ca Tướng Đc đi. 
Thế là bui l k nim chiến thng ĐBP ca bn VC bế mc không kèn không trng! 

My ngày hôm sau, nhân mt dp đi làm lao đng, vào lúc ngh trưa, anh em đã t hp chung quanh Tướng Đc đ hi là, ông đã viết cái gi` trong cun s tay, mà làm cho tên vit cng tc gin tt cùng như vy? 

T
ướng Đc chm rãi tr li: "My em có nh cái thng VC đó nó nói gì không? Nó nói: “Chiến thng Đin Biên Ph là mt chiến thng thn thánh”, goa (Qua) móc s ra ghi: “CON CC! Ri đóng s li. Ti khi nó nói tiếp: Chiến thng Đin Biên Ph là mt chiến thng vĩ đi ca đng Cng Sn VN goa li móc s ra ghi: “CON CC! Ri li xếp s li. Ri nó li nói: “Chiến thng Đin Biên Ph đã đánh nhào Đế Quc Pháp, goa li móc s ra ghi: “CON CC! Ri li đóng s li. 

Nó mun đc, goa đã nói trước ri, không nên đc, goa ch viết cho goa đc mà thôi. Nhưng nó c mun đc, thì ráng mà chu, bt li goa đâu có được!” 

T
t c anh em có măt lúc đó đu cười nghiêng cười nga vi` nhng ghi chú mà Tướng Đc đã ghi trong s tay ca ông. Hèn chi khi tên Nham há ming ra đnh đc nhng giòng ch này thì b mc quai. Hn ta tc ti xám mày xám mt li mà không biết làm gì! C bn đã cười như chưa bao gi được cười, không cn biết lúc đó đang đng đâu? Và có ai rình mò gì hay không? Ai cũng mun nói ra, viết ra câu tr li ging như Tướng Đc đã tr li, nhưng đã không dám nói, không dám làm. Ch c Tướng Đc mi dám nói, dám viết! 

Mt người trong bn li hi thêm: 
- “Trung Tướng không s nó tr thù, nó ... giết Trung Tướng hay sao?” 

Tướng Đc đã khng khái tr li, không có v mát chút nào hết: SINH VI TƯỚNG, T VI THN! Khi còn sng thì goa làm Tướng, có chết đi thi` goa cũng thành Thn, s chi cái ti gy (qu) này! Hi còn cm quân đánh VC, goa c đem quân đi gm ti nó li mt ch, ri kêu pháo binh bn ti nó tan nát ra! Trn nào không gom được ti nó, goa kéo lính v nghĩ kho, chng chết người nào hết! Ch tiếc rng hi đó goa gom ti nó hng hết, đ nay mi b như dzy! ” 

Hào hùng thay li nói ca Tướng Dương Văn Đc! Trong chn tù ti, có nhng ai dám viết ra nhng giòng ch ngo mn, chi bn VC như Tướng Đc đã làm? Tính mng đang trong tay bn VC khát máu, đà có bao nhiêu người đã ngang nhiên tr li bn VC, như Tướng Đc đã tr li bn chúng? 

Tôi nghe xong câu chuyn, cho rng Tướng Đc xng đáng được duyt xét và chp nhn là ... “Đã phc v T Quc Vit Nam Cng Hoà” Tiếc rng Tướng Đc đã không có dp qua đnh cư ti vi V con. Bn VC không dám giết Tướng Đc tri tù ci to, chúng đã th ông ra và tìm cách giết ông mt cách lén lút, rt là hèn h. Chúng đã cho người đi rình mò và đánh chết ông, dìm xác ông dưới cu Hàng Xanh. 

Nguyn Khp Nơi 
Trích từ Cư an Tư Nguy    

--

********
Xin đừng quên !  
Hi Ng K 6, LK SVSQ/KQ 72 & 73 
Ngày 3 & 4 tháng 9, 2016
ti Portland, OR. USA
_____________________________________________________________
"Tuyệt vời của cuộc đời là sự khác biêt !" Vì thế nếu quý vị không muốn tiếp tục nhận, xin báo tuan.ba.cao@gmail.com. Thành thật cám ơn.
Thân kính,
Cao Bá Tuấn
  


__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?B?TkdVWeG7hE4gVsOCTiBUw5lORw

Popular Posts

Popular Posts

My Link