Thursday, October 9, 2014

Hãy cho Tổ Quốc mượn đôi chân của bạn

Hãy cho Tổ Quốc mượn đôi chân của bạn

Cộng Sản sợ chúng ta xuống đường
Vì chúng ta xuống đường, chắc chắn chúng sẽ chui ống cống
Chúng ta không xuống đường
Chúng sẽ ngự trị tại Ba Đình tiếp tục "hèn với giặc ác với dân"
Vậy tại sao chúng ta không xuống đường để cứu dân cứu nước
Và cứu mình
Hỡi những người trí thức sinh viên và thanh niên!

Hãy cho Tổ Quốc mượn đôi chân của bạn,
Xuống Đường!


Quân đội đang chờ chúng ta xuống đường
Tạo cơ hội cho người lính quay súng bắn vào đầu lũ tay sai bán nước
Phùng Quang Thanh, Nguyễn Phú Trọng
Công an đang chờ chúng ta xông đường
Là giúp cho họ điều kiện chạy trốn và chuyển vùng cư trú
Cán bộ xã, phường đang chờ chúng ta xuống đường
Để giúp họ rời bỏ cơ quan, nhiệm sở
Đảng viên Cộng Sản đáng chờ chúng ta xuống đường
Để trả thẻ đảng và xé thẻ đảng
Những vị lão thành kháng chiến đang chờ chúng ta xuống đường
Để nhập cuộc đấu tranh vì họ đã nhận biết là họ bị phản bội
Những nhân viên ngân hàng đang chờ chúng ta xuống đường
Để có dịp cho họ ẳm năm mười tỷ cho vui.

Chúng ta xuống đường
Bộ Chính Trị chui ống cống là điều chắc chắn.

Hãy cho Tổ Quốc mượn đôi chân của bạn!

Xuống đường, phá nhà tù, giải thoát người anh em dân chủ,
Những người tù lương tâm.
Xuống đường, mở kho gạo phát cho những người đói, người nghèo
Xuống đường, vào xưởng dệt, kho vải lấy vải phát cho những người cơ hàn.
Xuống đường, vào nhà thuốc lấy thuốc phát cho người bệnh
Xuống đường, vào siêu thị lấy thịt phát cho các em học sinh vùng cao quanh năm đang thèm thit.
Và cũng đừng quên lấy những con búp bê làm quà chiến thắng tặng cho các em gái nhỏ trên núi cao Hoàng Liên Sơn, Lào Kai.

Người dân oan đáng chờ chúng ta xuống đường
Để họ trở về căn nhà xưa, mảnh đất xưa
Người sinh viên đang chờ chúng ta xuống đường
Để khi tốt nghiệp có công ăn việc làm, khỏi cần phải lo "thủ tục đầu tiên"
Người nông dân đang chờ chúng ta xuống đường
Để có ruộng đồng tươi xanh, hạt lúa làm ra không phải đóng hàng trăm thứ thuế.
Người công nhân đang chờ chúng ta xuống đường
Để không còn phải làm lao nô nơi xứ người
Người con gái Việt Nam đang chờ chúng ta xuống đường
Để khỏi đi làm vợ nước ngoài với những thằng Tàu, thằng Hàn, thằng Đài
Đui, què, sứt, mẻ.
Người bệnh đang chờ chúng ta xuống đường
Để khi vào nhà thương, mọi người có một cái giường, không chui xuống gầm như chuột.
Em bé mẫu giáo đang chờ chúng ta xuống đường
Để khi đến tuổi vào trường, cha mẹ các em khỏi phải sắp hàng từ sáng sớm và lo lót tiền bạc.

Hãy cho Tổ Quốc mượn đôi chân của bạn!

Xuống đường mới làm Cách Mạng
Không xuống đường là chấp nhận mất nước và nô lệ mãi mãi.

Hãy xuống đường
Không có cuộc cách mạng nào mà không xuống đường!

Hãy cho Tổ Quốc mượn đôi chân của bạn!

Xuống đường mới có Tự Do, Dân Chủ
Xuống đường mới có cơm no, áo ấm
Xuống đường mới có được quyền làm người
Xuống đường mới bảo vệ được non sông.

Hãy cho Tổ Quốc mượn đôi chân của bạn!

Chỉ có xuống đường mới giai trừ được chế đó Cộng Sản
Chỉ có xuống đường mới giải thoát Việt Nam ra khỏi gông cùm xã hội chủ nghĩa
Chỉ có xuống đường mới thu hồi được tài sàn quốc gia bị ăn cướp
Chỉ có xuống đường mới giải trừ họa Cộng Sản.

Hãy cho Tổ Quốc mượn đôi chân của bạn!

Dân Chủ phải đấu tranh mới có
Độc tài không bao giờ trao cho
Cách Mạng phải chấp nhận đổ máu
Máu vinh quang, máu anh hùng
Những điêu khắc gia đang chờ tạc tượng
Những vị anh hùng đổ máu trong cuộc xuống đường hôm nay.

Hãy cho Tổ Quốc mượn đôi chân của bạn!

10/2014
viết trong niềm tin Dân Chủ Việt Nam tất thắng.
Popular Posts

Popular Posts

My Link