Monday, October 6, 2014

XONG MÀN 1 - TẬP TRUNG TRÍ LỰC CHO MÀN 2

----- Forwarded Message -----
From: Dinh Mac <
To:
Sent: Sunday, October 5, 2014 9:59 AM
Subject: Đại thắng

XONG MÀN 1 - TẬP TRUNG TRÍ LỰC CHO MÀN 2 


05oct2014 03.jpg


TIN ĐẠI THẮNG TỪ HONG KONG - CẬP NHẬT LÚC 18G00-18G15 HK 
NGÀY 05/10/2014.

CHÍNH QUYỀN HONG KONG ĐÃ PHẢI NHƯỢNG BỘ TRƯỚC CUỘC BIỂU TÌNH ÔN HÒA, ĐẤU TRANH VÌ DÂN CHỦ CỦA NHÂN DÂN HONG KONG. CHẤP NHẬN NGỒI LẠI ĐÀM PHÁN VỀ VIỆC CẢI CÁCH CHÍNH TRỊ TẠI HONG KONG.

NGƯỜI BIỂU TÌNH QUYẾT ĐỊNH RÚT LUI THEO ĐỀ NGHỊ CỦA CHÍNH QUYỀN HONG KONG - QUYẾT ĐỊNH THÔNG MINH!!!
MỘT LẦN NỮA NHIỆT LIỆT CHÚC MỪNG SINH VIÊN, HỌC SINH, NHÂN DÂN HONG KONG.

MỘT LẦN NỮA XIN GỬI LỜI CẢM ƠN ĐẾN NHÂN DÂN HONG KONG, CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI DẤU ẤN VÔ CÙNG TỐT ĐẸP TRÊN CON ĐƯỜNG ĐẤU TRANH BẢO VỆ QUYỀN LÀM NGƯỜI, ĐẤU TRANH VÌ DÂN CHỦ, ĐẤU TRANH VÌ QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA NHÂN DÂN.

TUY CON ĐƯỜNG ĐẤU TRANH DÂN CHỦ TẠI HONG KONG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC ĐẠI THẮNG LỢI BƯỚC ĐẦU NHƯNG VẪN CÒN NHIỀU GIAN NAN VÀ THỬ THÁCH PHÍA TRƯỚC. NHƯNG ĐÂY LÀ MÓN QUÀ VÔ CÙNG Ý NGHĨA ĐỐI VỚI NHẬN THỨC CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM NÓI CHUNG VÀ GIƠI TRẺ VIỆT NAM NÓI RIÊNG.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!!!

VẬN MỆNH

Đường link bài viết: 

05oct2014 02.jpg

05oct2014 01.jpg


05oct2014 01a.jpg


__._,_.___

Posted by: Dinh Mac

Popular Posts

Popular Posts

My Link