Tuesday, February 3, 2015

Người Việt Hải ngoại nên làm gì để mưu cầu Tự do & Dân chủ cho Việt Nam 2015?


Người Việt Hải ngoại nên làm gì để mưu cầu Tự do & Dân chủ cho Việt Nam 2015?

Con gấu Nga bị hút mật
Minh Hoàng (Danlambao) - Năm 2015 bắt đầu với sự trầm lắng, nhưng đó là báo hiệu của những cơn sóng ngầm về kinh tế và những thay đổi chính trị quan trọng trên thế giới và ngay cả tại VN.

Trong tình hình mới, việc dự đoán những gì sẽ xảy ra để chuẩn bị và định liệu cách ứng xử là điều cần thiết. Dự đoán những gì có thể xảy ra được xem như là "kịch bản". Và khi nhận định được "kịch bản" có xác xuất xảy ra cao nhất xin gọi đó là "kịch bản khả thi". Và cũng từ đó sẽ vạch ra những phương án để cùng nhau thực hiện. Hiện có nhiều người hỏi: người Việt Hải ngoại nên làm gì để giúp VN hôm nay, đang trên đà suy thoái về đủ mọi mặt và đang trôi vào vòng nô lệ Tàu cộng.

Bài viết sau đây thử dự đoán về kịch bản để tìm ra "kịch bản khả thi" và chỉ xin hạn hẹp trong phạm vi trả lời cho người Việt hải ngoại về câu hỏi trên.

Có thể có ba kịch bản xảy ra:

(1) Đảng CSVN tự thay đổi thể chế sang đa đảng Dân chủ và Tự do.

(2) Cuộc đảo chánh từ trong lòng ĐCSVN và mở dần sang Tự do, Dân chủ. Kịch bản này có hai kịch bản phụ là:

a- Quân đội Nhân Dân đứng lên làm cuộc chính biến: Từ cấp Tá trở xuống, một sự liên kết nào đó đủ lực để khống chế toàn thể thành viên Trung Ương đảng CSVN (dĩ nhiên là bao gồm cả Bộ Chính Trị) một cách nhanh chóng qua sự hổ trợ ngầm của Thế giới Tự do.

b- Nhóm quyền lực mạnh trong Bộ Chính Trị VN thắng thế và chủ trương nghiêng từ từ về Tây Phương và chuyển đổi từ từ sang Thể Chế Dân Chủ, Tự Do.

(3) - Dân chúng nổi dậy để lật đổ Chế độ độc tài toàn trị.

Qua ba kịch bản trên thì kịch bản (1) không khả thi, vì, qua bao lần Đại hội của đảng CSVN, chế độ càng độc tài, toàn trị và hà khắc với dân chúng hơn và guồng máy Công an kiểm soát toàn diện mọi sinh hoạt của đời sống và không ngần ngại xâm phạm nhân và nhân quyền của người VN một cách thô bạo từ trung ương cho tới địa phương. Và rõ ràng hơn nữa là bàn tay của Tàu cộng qua mạng lưới gián điệp từ cấp trung ương tới dịa phương qua những tay sai sẽ không để cho chuyện này xảy ra.

Kịch bản (2.a) tương đối khó xảy ra vì Tàu cộng đã mua chuộc các tướng lãnh quân đội và cả công an, ngoại trừ khi Tàu cộng có cuộc chính biến ngay trên nước Tàu.

Kịch bản (2.b) là khả thi nhất. Tuỳ theo tình hình thế giới (bây giờ năm 2015 là thuận lợi, tôi xin nói sau) và tình hình nội bộ của ĐCSVN.

Kịch bản (3) khó xảy ra hơn vì dân chúng VN vẫn còn quá sợ hải nhà cầm quyền đến độ vô cảm với chuyện đất nước. Nếu có xảy ra thì chỉ khi nào tại Tàu cộng có cuộc chính biến thay đổi chế độ.

Vậy thì chỉ có kịch bản (2.b) là tương đối khả thi nhất trong tình hình năm 2015 hiện nay. Khi không có giải pháp hoàn hảo nào thì phải "đành" chọn giải pháp kế tiếp thấp hơn vậy. Vậy thì trong tương lai gần người Việt và người hải ngoại gốc Việt có lòng với dân tộc Việt cần chú ý đến tình trạng chính trị của Bộ Chính Trị của ĐCSVN về sự phân hoá của họ do sự áp đặt của Tàu cộng và mức độ tiếp cận của phe nhóm chủ trương hướng tới Tây Phương đã thực tiển tiến được tới đâu, để từ đó có đối sách tham gia cần thiết và hữu hiệu. Toàn dân VN và cả người ngoại quốc gốc Việt phải cần tỉnh táo và chuẩn bị những đóng góp thiết thực vào mọi chuyển biến của đất nước.

Trong nước, hiện trạng năm 2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (NTD) qua sự lấy phiếu tín nhiệm của TƯ đảng CSVN, cho thấy NTD đã ngoi lên hàng đầu được đa số tín nhiệm, chứng tỏ NTD đã tạo đủ một lực lượng chính trị mà đến khi cần NTD có thể khuynh đảo BCT đảng CSVN và đi theo con đường riêng... theo như những tuyên bố của ông ta trong vòng 2 năm nay. Qua những dữ kiện về Hội Nghị tại Thành Đô vào năm 1990, thì chỉ còn 5 năm nữa là đảng CSVN hoàn tất việc đưa VN vào vòng lệ thuộc toàn diện Tàu cộng!!!

Cho dù NTD có những tuyên bố nảy lửa nhưng không thực hiện, cứ tạm thời xem như NTD nín thở qua truông khi dùng "Dân tộc khổ nhục kế " để thôn tính quyền lực và đánh lừa các thành phần tay sai của Tàu cộng trong Trung ương đảng CSVN và đánh lừa ngay cả Tàu cộng. Cứ tạm nghĩ là như vậy, thì con đường thoát Trung kinh qua giai đoạn NTD làm Tổng bí thư đảng CSVN là có lợi nhất cho việc mưu cầu Dân Chủ - Tự Do cho VN. Nên nhớ rằng, khi lên làm TBT đảng CSVN, NTD sẽ có nhiều kẻ thù hơn vì vậy NTD phải nhờ cậy sự bảo vệ ngầm từ khối Tự Do, từ đó sẽ có nhiều cơ hội chuyển biến để đổi thay Hiến Pháp VN và đổi thay thể chế... NTD sẽ ở trong thế phải triệt hết các thành phần chống NTD trong đảng CSVN để mong được làm Tổng thống nước VN hậu CS, chuyện có thành như vậy hay không thì hãy chờ xem NTD hành xử ra sao khi ở thế mạnh độc diễn. Tôi tin là nếu NTD thật sự muốn thoát Trung với sự đỡ lưng của thế giới Tự do thì NTD sẽ ở vào thế phải đổi thay chế độ theo sự đòi hỏi từ nhiều phía từ người dân VN cho đến thế giới. Điều quan trọng là cho dù có thay đổi chế độ nhưng cũng không làm cho Tàu cộng mất mặt, đường lối Ngoại giao phải ở thế trung lập dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc.

Qua dự đoán kịch bản khả thi trên, người ngoại quốc gốc Việt và người Việt Hải ngoại nên làm những việc sau: 

1. Động viên và thảo luận với nhau giữa những người thân quen, bạn bè trong việc giáo dục con cái trong gia đình một cách chặt chẽ, vun đắp cho con cái có thêm tinh thấn gần gũi với văn hóa người Việt, khuyến khích chúng tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng và sau này tham gia vào các sinh hoạt chính trị đảng phái và chính quyền trong nước sở tại - giới trẻ ở Mỹ khá thành công trong lãnh vực này. Và hội tụ nhau thành lập các đảng phái chính trị để về sau khi cần thì về̀ VN tranh cử.

2 - Tích cực tham gia chuyển thông tin liên quan đến những hệ lụy suy thoái của đất nước VN do ĐCSVN cai trị độc diễn bằng bạo lực, độc tài và toàn trị và nguy cơ mất nước sát kề, 2020 vào tay Tàu cộng qua mật nghị Thành Đô 1990 qua sự tiếp tay của những thành phần tay sai Tàu cộng nằm trong BCT và BCH TƯ Đảng CSVN, đồng thời nêu bật lên sự suy thoái về đạo đức, kinh tế là hậu quả của chế độ độc đảng… Chuyển thông tin này về VN một cách rộng khắp bằng đủ mọi cách như khi về VN thăm thân nhân, dùng mạng toàn cầu, Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi (đài này nên có chương trình hướng dẫn dân chúng VN tham gia đấu tranh cho một VN Tự do & Dân chủ qua sự hổ trợ các cuộc biểu tình chống Tàu cộng hoặc phản đối Nhà nước VN chà đạp nhân quyền, hoặc chống tham ô nhũng lạm, chứ không chi có nhiệm vụ đưa tin không thôi) v.v... nhất là tiếp cận các du học sinh từ VN sang để trao đổi với họ những thông tin và chỉ cho họ biết những trang mạng cần vào đọc để tìm hiểu sự thật (tôi biết có rất nhiều du học sinh VN chưa biết những trang mạng này), hãy để cho họ đọc và tự nhận định. Những đoàn thể chính trị của người ngoại quốc gốc Việt nên tìm các tiếp cận với những du học sinh từ VN sang theo từng đối tượng và gíup họ tỉnh thức và dần đến hòa nhập vào cộng đồng người ngoại quốc gốc Việt yêu nước để cùng nhau tạo thế lực kết nối trong ngoài để dùng khi hữu sự.

3 - Vận động cộng đồng hải ngoại tẩy chay không về chơi VN. Hạn chế tối đa việc gửi tiền về VN mặc dù chúng ta cần giúp đỡ những người thân, anh em và nuôi cha mẹ còn đang sống bên nhà.

4 - Tạo sự liên kết trong nước và ngoài nước để lực lượng Dân chủ trong nước trở thành đối lực mạnh đối với đảng CSVN, vận động các đảng viên ĐCSVN tham gia vào phong trào ra khỏi đảng. Nhân có TS Cù Huy Hà Vũ và Nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Hải đang bị nhà cầm quyền VN buộc ra khỏi nước, nên thảo luận với các vị này về sự nối kết trong & ngoài và nhờ các vị ấy làm nhịp cầu... 

5 - Vận động chính giới các nước tự do và Liên Hiệp Quốc lên án và đòi hỏi liên tục nhà cầm quyền CSVN tôn trọng nhân quyền của người VN như là điều kiện tiên quyết trong mọi sự trợ giúp và hợp tác, ví dụ như trường hợp VN muốn vào TPP hoặc muốn Hoa Kỳ bỏ cấm vận bán vũ khí sát thương v.v...

6 - Đề nghị những phương án đòi hỏi nhân quyền hữu hiệu cho các nhà yêu Dân chủ trong nước thực hiện đấu tranh trực diện với nhà cầm quyền CSVN.

7 - Có kế hoạch hổ trợ tài chánh hữu hiệu cho các lực lượng Dân chủ trong nước qua các hình thức đóng góp hoặc gây quỹ khi có được sự liên kết Trong và ngoài Nước.

8 - Đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN thay đổi Hiến Pháp VN và tôn trọng nhân quyền của người dân. Quân đội của VN chỉ bảo vệ đất nước VN và Công an chỉ phục vụ dân VN chứ không phục một đảng chính trị nào. Đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN huỷ bỏ những nghị định vi hiến và phải thả ngay những tù nhân lương tâm (đây có thể được xem là bước khởi đầu cho tiến trình thay đổi sâu xa hơn).

Tình hình kinh tế thế giới năm 2015, với sự kiện Hoa Kỳ đã tạo cho mình nguồn dầu hoả và khí đốt đứng đầu thế giới qua kỹ thuật khoan ngang (fracking) vào các tầng đá hoá thạch (stale) và hiện chỉ có Hoa Kỳ thủ đắt kỹ thuật tối ưu này, đã làm cho bàn cờ kinh tế và chính trị thế giới thay đổi lớn lao. Thấy rõ nhất là hiện Nga đang trên đà suy thoái trầm trọng, còn Tàu cộng, tỉ lệ tăng trưởng giảm mạnh. Các công ty Hoa Kỳ đầu tư tại Tàu cộng đã và đang rút dần khỏi Tàu cộng. Thời điểm 2015 có thể nói là năm đánh dấu sự thắng thế của thế giới Tự do, và Hoa Kỳ làm chủ tình hình, do đó việc xoay trục sang Á Châu &Thái Bình Dương sẽ thuận lợi và mạnh mẽ hơn vì sự ngoi lên và ngang ngược của Tàu cộng.

Nhìn chung vào tình hình Tàu cộng thì thấy đầy dẫy những bất ổn, kinh tế suy thoái vì sản xuất hàng hoá giảm và lượng hàng hoá bị ứ đọng vì bị tẩy chay do hàng nhái kém chất lượng và độc hại, hãng xưởng đóng cửa sa thải công nhân (lượng công nhân này là từ nông thôn ra thành thị để sinh nhai và sẽ là một lực lượng đáng sợ đối với nhà nước Tàu cộng), lại thêm mối nguy từ phía Bắc như Mãn, Mông, Hồi, Tạng đòi tự trị, Hong Kong đòi bầu cử dân chủ, các tỉnh phía Bắc trong nội địa Tàu cộng, người dân đã vượt qua sợ hãi và sẳn sàng chống chọi lại công an và viên chức cường hào ác bá của nhà nước Tàu cộng. Lại thêm hố cách biệt giàu nghèo qúa xa tại Tàu cộng v.v... thì sự bất ổn của Tàu cộng thật khó lường! Cũng nên biết rằng khi Tàu cộng có vần đề thì sự đe nẹt trên VN càng lớn vì VN là nơi để Tàu cộng xả xú uế!

Nhìn vào tình hình trong nước VN và thế giới nói chung như vậy nên việc ngăn chặn Tàu cộng xâm lược VN là công tác cấp bách vì để bọn tay sai Tàu cộng nằm tại BCT và TƯ ĐCSVN đưa dần VN sâu vào lệ thuộc Tàu cộng là hiểm họa lớn của dân tộc. Do đó, trong tình hình này, 2015, tạm thời chọn kịch bản (2.b) và tuỳ cơ ứng biến, nếu trong tương lai gần, Tàu cộng có chính biến thì lúc đó là lúc người dân VN nổi dậy làm cuộc cách mạng Hoa Lài cùng với thành phần "Quân đội yêu nước mà không yêu Xã hội chủ nghĩa".

Hiện giờ có một câu hỏi dấy lên tại hải ngoại, đó là: "Người Việt tị nạn cộng sản bây giờ xem mình là ai? là “Việt Kiều" hay là "Người hải ngoại gốc Việt"? Mỗi người hãy tự trả lời câu hỏi này để tùy theo vị thế của mình mà đóng góp thích hợp và công cuộc giải trừ độc tài toàn trị trên đất Nước VN, vì đó là lý tưởng của những người bỏ nước ra đi vì tị nạn CS.

Popular Posts

Popular Posts

My Link