Saturday, February 23, 2013

Võ Nguyên Giáp chết "thật: hay "Chết giả"


Võ Nguyên Giáp mà có chết "thật: hay "Chết giả" thì cũng như nhau hết chả có ai còn tiếc gì đên 1 Tướng "thân bại oanh-liệt" nằm trên giường ngay đơ!!!!!!!

On Thu, Feb 21, 2013 at 2:05 PM, Thuy Huong wrote:

 
fw

 

 

 


 

 

 


 

  


 

 

  

 

 

Featured Post

Trường hợp Giáo sư Vũ Văn Mẫu: Kẻ khôn làm đầy tớ thằng ngu hai lần!

http://hon-viet.co.uk/PhamQuangTrinh Trường hợp Giáo sư Vũ Văn Mẫu: Kẻ khôn làm đầy tớ thằng ngu hai lần! Khi Mỹ âm mưu l...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link